עלינו

זהו בלוג כיצד לבצע שמופיע באופן קבועטיפים וטריקים אחרונים בנושא מערכת הפעלה וטלפונים אנדרואיד, Apple iOS, macOS ומכשירים. במהלך הזמן עברנו לסקר עצות בנושא מדיה חברתית, מחשוב ואינטרנט וביקורות אפליקציות גם על TGC כדי להשיג את מטרתנו להפוך אותו לפורטל מידע מרכזי לחנונים ומשתמשי טלפון כלליים.

כל המידע והטיפים המוצעים בנושאהאתר מסופק על בסיס 'כמות שהוא', ללא כל אחריות. המחברים או המנהלים לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי או עקיף כתוצאה מאובדן נתונים או מכל סיבה אחרת. הדעות שהביעו המחברים הן שלהם ואולי לא בהכרח משקפות את השקפותיו בבלוג.

כל שמות המוצרים, הלוגואים, זכויות היוצרים והסימנים המסחריים המוזכרים מוכרים כקניין הרוחני הרשום של בעליהם.